Trelast/spesiallast

Bruk av tre gir et godt inneklima og høyt nivå teknisk og estetisk. 

Med spesialdimensjoner fra skogene i Østerdalen – senvokst furu med høy kjernevedandel – tilbyr Østerdal Tre bærekraftige løsninger for framtidas krav til kvalitet og varighet. 

trelast-og-spesiallast-østerdal-tre
trelast-og-spesiallast-plank-østerdal-tre
trelast-og-spesiallast-tømmerstokker-østerdal-tre