Om oss

Hos oss får du høykvalitets, kortreiste heltreelementer for landbruk, industri, næring og privatmarkedet. Østerdal Tre tar i bruk lokale råvarer for en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon.

Østerdal Tre AS startet som et gårdssagbruk i 1988. Bedriften het da Sætersmoen Sag, og ble drevet som et enkeltmannsforetak av Knut Dalen. Produksjonen bestod av laftetømmer, spesiallast til lokale bedrifter, samt en del leieskur. 

Etter hvert ble det bygd tørke og fyringsanlegg for å tørke egen trelast, og nytt høvleri. 

I 2008 ble saglinja oppgradert, og vi startet med produksjon av heltreelementer.  

I 2015 startet vi Østerdal Tre AS, et driftsselskap som tok over driften og kjøpte maskinene av Sætersmoen Sag. Selskapet eies av privatpersoner, et annet sagbruk og en byggentreprenør. 

Østerdal Tre AS har nå seks ansatte og produserer nå heltreelementer til landbruk-, industri/næring- og privatmarkedet. Vi produserer også spesiallast på bestilling, samt spesielle gulv og paneler til både nybygg og restaurering. 

Tømmer kjøper vi av lokale skogeierforeninger, og alle råvarer kommer fra Nord-Østerdal. Vi mener dette er det ypperste av furu i Norge – senvokst, stabil og med høy andel av kjerneved. Det mener vi er et godt argument for å velge oss som leverandører. 

Vi har gjennom mange års erfaring bygd oss opp gode produksjonslinjer for de forskjellige produktene våre, slik at vi klarer å holde kvaliteten på det vi leverer på et jevnt, høyt nivå. For oss er det viktig å ha kunder som er tilfreds, og hele tiden søke etter den beste kvaliteten på det vi leverer. Fornøyde kunder er, etter vårt syn, den beste markedsføringen som finnes. 

Vårt mål er å utnytte kunnskapen vår i nytenkning og videreutvikling av norske kvalitetsprodukter i tre. 

Om-østerdal-tre-ansatte