Elementlaft

Elementlaft kombinerer århundrelange håndverkstradisjoner med nytenkning og modulbasert produksjon.

Elementlaft består av maskinelt, helt nøyaktig bearbeidede stokker, satt sammen til elementer som blir montert sammen til ferdige bygg. Elementene bygges etter kundens mål og tilpasses det enkelte bygg. For å få elementveggene stabile i forhold til vridning blir de mekanisk presset sammen med høyt trykk, det freses inn «beitskier» i ender og åpninger, og elementene holdes sammen med stag gjennom alle stokkene. 

Elementlaft-østerdal-tre
elementlaft-nærbilde-østerdal-tre

Byggeteknikken er meget rasjonell, bygget tilvirkes innendørs, det fraktes direkte til byggeplass og monteres svært raskt. Typisk monteringstid på et bygg på 300 kvm er to dager. Da er bygget klart for takstoler og videre ferdigstillelse. Veggene er da ferdige på begge sider, og du har et solid og stabilt bygg som tåler en støyt. Byggemetoden er svært miljøvennlig, med bruk av bare naturlige råvarer, det er kortreist og dette blir vakre bygg som glir godt inn i naturen. 

Elementlaft kan brukes til mange typer bygg. Vi har levert til fjøs, redskapshus, garasjer, campinghytter, spikertelt, hundehus, industribygg, museum, anneks og mye mer. 

elementlaft-deler-ute-østerdal-tre