Ballbinge i Tylldalen

Ballbinge i elementlaft, satt opp i Tylldalen av Østerdal tre.

ballbinge-østerdal-tre
ballbinge-i-elementlaft-østerdal-tre
ballbinge-i-tylldalen-østerdal-tre